.

.

: , . http://www.ethnoblog.ru/slaviane/

- 5

: ! -!!!!!!!!!!!!! !

:

: - . , . . .


: ! . , ...

: http://ethnoblog.ru/slaviane/entry/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_3